söndag 3 maj 2009

Debatt på Välfärdsdagen



Uppgörelsen om ett nytt förslag till hyressättning och allmännyttans framtid som Hyresgästföreningen gjort med SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag var föremål för debatt under arrangemanget Välfärdsdagen den 25 april.

Uppgörelsen innebär att de två organisationerna presenterat ett alternativt förslag till den s.k. Koch-utredningen som mötte stora protester i höstas. Utredningen, som lades fram av Michaël Koch med direktiv från regeringen, förespråkar marknadsliknande hyror. Hyresgästföreningen var med och protesterade i höstas, men nu har man själv svängt i flera avgörande frågor och gör en överenskommelse med de kommunala fastighetsägarna som innebär en omfattande marknadsanpassning av hyrorna och allmännyttan.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska idag drivas enligt självkostnadsprincipen – denna princip vill man avskaffa. Istället ska bostadsbolagen agera mer affärsmässigt, kommunerna ska ställa högre avkastningskrav på bolagen och möjligheten att dela ut vinster från bolagen till kommunerna ökar.

– En oerhört märklig konstruktion att hyresgästerna ska stå för utdelning till hela kommunen, kommenterade Ragnar von Malmborg från Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet på Välfärdsdagen.

Den andra stora förändringen som föreslås är att hyrestaket avskaffas och allmännyttans hyresnormerande roll försvinner. De hyresöverenskommelser som slutits i de kommunala bostadsbolagen har hittills styrt hyrorna även för privata värdar. Om detta försvinner blir den högre hyresnivån som redan finns hos de privata värdarna styrande även för de kommunala bolagen. Då taket försvinner riskerar hyrorna att saxas upp successivt.

– Man har inte ens gjort en konsekvensbeskrivning av hur detta kommer slå mot hyresgästerna, sa Camilla Salomonsson aktiv i Rädda Hyresrätten.

En grupp inom Rädda Hyresrätten har gått igenom förslaget. Den konstaterar att förslaget innebär väsentligt höjda hyror framförallt i det äldre beståndet, ökade hyresskillnader, en standardsänkning för hyresgästerna och ökad trångboddhet, omfördelning från hyresgästerna till fastighetsägarna, och en risk för ökad ombildning till bostadsrätter.

På Välfärdsdagen fanns också PO Brogren, pressombudsman för Hyresgästföreningen Stockholm, som stöder överenskommelsen och gav sin bild av situationen. Han gav uttryck för uppgivenhet.

– Vi känner oss väldigt pressade. Hyrorna är den enda marknad som ännu inte är marknadsanpassad. Förut har sådana här förslag alltid kommit från borgarna. Nu har även s gjort klart att de vill ha en marknadsanpassning och då ligger hoppet inte längre i att byta regering. Vi har heller inte fått något stöd från v. Därför har vi sett oss tvungna att göra detta.

Protester hördes från salen då flera av de hyresaktiva menade att det är Hyresgästföreningens sak att företräda medlemmarna inte följa vad olika partier tycker. Ett annat problem är att uppgörelsen med SABO skett utan att medlemmarna fått tycka till eller ens i förväg fått veta vad som var på gång.

Än finns det tid att påverka både Hyresgästföreningen, regeringen och de partier som uttalat sig positiva till uppgörelsen. Som det ser ut nu kommer inte ett förslag till ny hyressättning komma från regeringen förrän tidigaste till senhösten.

Elin Gauffin

torsdag 16 april 2009

Fler ombildningar stoppas



Hyresgäster har firat framgångar den senaste veckan, då flera viktiga ombildningar har stoppats. 455 lägenheter mitt på Södermalm är i och med ett bombastiskt nederlag för bostadsrättsförening­en i kvarteret Linjalen räddade kvar i allmän regi. Enbart 43 procent röstade för en ombildning på köpestämman, ja-röster och fullmakter medräknade (det krävs 67 procent för att en ombildning ska gå igenom juridiskt, ännu mer i praktiken).

Ytterligare en vinst är den organisering som kampanjnätverket Rädda Linjalen har visat prov på. Detta nätverk mot ombildning har haft mö­ten varje vecka, öppna för alla nej-sägare, organiserat ombud i varje trappuppgång, kritiskt granskat och avslöjat bostadsrättsföreningen och konsultens alla bluffar med egna utredningar, satt upp en blogg med dagliga inlägg, protesterat utanför stadshuset, producerat t-tröjor och en 24-sidig tidning. Man har haft grillfest och mycket mer. Under köpestämman ha­de Rädda Linjalen en parallell valvaka i hyresgästlokalen.
Så här skriver Johan Johansson på Rädda Linjalens blogg:”Vi i Rädda Linjalen vill särskilt rikta ett extra stort tack till de människor i vårt kvarter som inte så många ser, men som finns och som alltid har stöttat oss. Vi talar om alla äldre, alla handikappade och alla andra som skulle varit kölhalade och utelämnade om omvandlingförsöket hade blivit verklighet".

En annan lättnadens suck drogs den sista mars i Dalen när Lindgårdens bostadsrättsförening för tredje gången gick bet på köpestämman. Den här gången var de 5 röster ifrån ett köp då 62 procent, 70 lägenheter, röstade för. I höstas var det bara 44 procent som sa ja. Sedan fick föreningen 8 ex­tra månader på sig av Stadshuset att tjata på folk. Vid en andra stämma var det 55 procent som sa ja och nu alltså 62 procent. Hur kunde det öka, trots den ekonomiska krisen? Boende på Lindgården har vittnat om hur bostadsrättsföreningen har varit och knackat på så många gånger och tjatat, att pensionärer som egentligen vill ha kvar hyresrätten till slut känt sig tvingade att skriva på fullmakter. Nej-aktivisterna har dessut­om inte orkat vara lika aktiva när processen dragit ut så mycket på tiden. Nu har Lindgårdens konsult och ordförande för bostadsrättsförening­en hoppat av, men helt säkert att ombildarna ger upp är det inte då de fortfarande har två månader på sig.

Nätverket Sälj Inte Dalen hade sitt största möte på två år, med 40 deltagare, i förra veckan. Så visst är vi många som vill ha kvar allmännyttan! Hade det funnits några demokratiska spelregler i ombildningsprocessen ha­de saken varit biff. Det senaste draget från Stadshuset, som vill sälja till varje pris, är att de verkar dumpa priserna på de fastigheter som nu får priserbjudanden. I Bagarmossen har en fastighet på Bergsrådsvägen, som in­nan krisen fick erbjudandet 17 910 kronor/kvm, nu fått det sänkt till 13 251 kronor/ kvm. Och det finnas fler liknande exempel. Att högeralliansen i Stadshuset på detta sätt rear ut tillgångar som tillhör alla till ett fåtal individer är en skandal ut­an dess like.
På bilden ovan syns Johan Johansson och Sanna Carlstedt när de uppträdde för stödja Nätverket Rädda Hyresrättens arbete på Medborgarplatsen oktober 2008.

måndag 16 mars 2009

Vem vågar utrota hemlösheten?



"Efter demonstrationen Rädda Hyresrätten på Medborgarplatsen den 18 oktober kom en hemlös kvinna fram till mig och frågade vad som händer härnäst. Alltså, när skulle hon kunna få en bostad? Jag stod svarslös. Jag kunde gå hem till mitt, medan hon undrade var hon skulle sova den natten."

Läs fortsättningen på Camilla Salomonssons ledare i tidningen ETC. http://stockholm.etc.se/artikel_stockholm/20624/vem-vagar-utrota-hemloesheten/

På bilden syns Camilla Salomonsson till höger, strax innan hon skulle tala på demonstrationen den 18 oktober.

tisdag 3 mars 2009

Nytt från Nätverket


Beslut från Rädda Hyresrättens möte den 25 februari


  • En grupp inom Rädda Hyresrätten kommer under våren att försöka trycka på framförallt S,V och MP att ta upp hyresgästernas frågor. På NHB:s bostadspolitiska seminarium med dessa partier representerade märktes ett behov av detta. Gräsrotsaktivister som oss borde få höras då stora partier behandlar bostadsfrågan.

  • Rädda Hyresrätten ska producera ett frågeformulär, med enbart ja och nej alternativ, och skicka till de fem riksdagspartierna, för att sedan offentliggöra hur dessa ställer sig i viktiga bostadspolitiska frågor.

  • Vi som är aktiva mot ombildning ska oftare delge varandra vad som händer lokalt i våra fastigheter, och lokala material som vi producerar, för att på så sätt löpande sprida nya bra argument mot ombildningar.

  • Under våren ska Rädda Hyresrätten utföra minst en gemensam samling av manifesterande hyresgäster utanför Stadhuset, mot ombildning. Vi återkommer med datum och upplägg.

  • Rädda Hyresrätten ogillar hur Hyresgästföreningen Stockholms- och riksledning har kört över Hyresgästföreningen lokalt (stora förhandlingsdelegationen) i de senaste förhandlingarna om Svenska Bostäders hyresavtal. Om det mobiliseras till någon protest emot detta så är vi beredda att ge vårt stöd.

  • Framåt sommaren beräknas regeringen lägga fram en proposition som innehåller någon form av marknadsliknande hyror. Den dagen kommer Rädda Hyresrätten att protestera!

  • Rädda Hyresrätten jobbar på att komma ut i media genom kontakter med bra journalister, skriva insändare och t. ex ringa Ring P1.

  • Vi deltar på seminariedagen som Gemensam Välfärd anordnar den 25 april.

  • Vi kollar upp vilka ministermöten som kommer hållas under hösten då Sverige innehar ordförandeskapet för EU.

tisdag 10 februari 2009

Senaste nytt


Rapport från senaste nätverksmötet

1. Camilla är inbjuden till Hyresgästföreningen (HGF) på Arenavägen (Globen) den 2/2 kl 18:30 för att där lämna synpunkter på den bostadspolitiska plattform som HGF region Stockholm antog 2006 och som nu ska revideras. Även en representant från Fastighetsägarna Stockholm är inbjuden. Mötet är öppet för intresserade. Den som vill ta del av dokumentet bör kontakta HFG Globen.

2. Gemensam Välfärd kommer att anordna en ”Välfärdsdag” den 25/4 på Globala Gymnasiet. Där kommer bostadsfrågan att diskuteras och alla intresserade är välkomna. I Aspudden kommer ett seminarium om kooperativa hyresrätter att hållas den 9/2. Det diskuterades om Nätverket ska försöka vara närvarande vid stadshuset varje gång Stadshus AB ska ha styrelsemöte. Detta för att låta politikerna veta att vi inte accepterar deras undermåliga bostadspolitik, precis som vi gjorde den 15 dec. Mer info om dessa aktiviteter kommer på mailinglistan och hemsidan.

måndag 19 januari 2009

Hyresrättens möjligheter



Varmt välkomna till nätverksmöte för Rädda Hyresrätten samt LH Plantskolans seminarium om hyresgästers inflytande 27 januari 18.00. Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen Region Stockholm kommer att tala om hyresgästens möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendemiljö samt hyresgästens rättigheter och skyldigheter.

Plats: Tisdagen den 27 januari. Vi håller till i LH-lokalen på Palmfeltsvägen 97, källarplanet, T-bana Enskede Gård.
DAGORDNING:
kl 18.00-19.00 Rädda Hyresrätten-möte
1) Om Hgfs bostadspolitiska plattform
2) Rädda Hyresrättens aktiviteter under våren 2009
3) Kort info från områdena + annat på gång
4) Kl 19.00 Föreläsning/seminarium om hyresgästers möjligheter till inflytande arrangerat av LH Plantskolan.

söndag 18 januari 2009

Handbok mot ombildningar



Nätverket Rädda Hyresrätten har givit ut en handbok med titeln: "Hjälp! Mina grannar vill ombilda!". Handboken har haft stor efterfrågan.

Vill även du beställa denna kontakta Elin Gauffin på antingen telefon 0735090684 eller mail: elin_gauffin@hotmail.com

Samtal med politikerna


Den 15 december samlades hyresgäster från Innerstan, Blackeberg, Enskedegård, Östberga och Dalen utanför Stadshuset för att prata med politikerna.

Vi pratade i 25 minuter med bostadsborgarrådet Joakim Larsson (m) om vårt krav på att förlängningen på sex månader som bostadsrättsföreningarna tilldelas måste stoppas. Det skapar olidliga slitningar och oro ute bland hyresgästerna och är totalt omotiverat speciellt i de fall där en majoritet är emot ombildning. Larsson nickade mest och log.

Därefter blev vi med plakat och kampanda fotograferade av Metros fotograf och senare ringde journalisten och gjorde en intervju. Men återigen stor besvikelse, det kommer inte med i tidningen. Sammanlagt var vi där i 1,5 timme och delade ut 60 lappar till tjänstemän och politiker i Stadshuset, inklusive fyra från Stadshus AB:s styrelse. Theres Lindberg (s) kom ut och diskuterade med oss ett längre tag.

Två nya stadselar blev samtidigt medlemmar i Nätverket Rädda Hyresrätten, Kungsholmen och Östberga. Vi fick också tillfälle att diskutera lite mer med varandra. Både förslag om att återkomma utanför Stadshus AB:s styrelsemöten och behovet om att ta till mer högljudda protester kom upp.

Nej till förlängning


Skrivelsen nedan är inskickad i masskala från nätverket Rädda Hyresrätten och argumenterar emot den förlängning på sex månader som Stadshusmajoriteten har skänkt bostadsrättsföreningarna.

Till styrelsen för Stockholms Stadshus AB
Nyligen har tjänstemannadirektiv utgått om att förlänga svarsperioden för bostadsrättsföreningar som fått anbud om pris på fastigheten, med sex månader. Då berörda fastigheter redan haft gott om tid att hålla köpestämma för att bestämma sig för köp eller inte, behövs ingen ytterligare betänketid, utan snarare att det sista datum som gällde före sex-månadersförlängningen blir ett absolut sista datum och att anbudet därefter dras tillbaka. Vi hyresgäster i berörda fastigheter har redan levt länge nog i ovisshet.

Från det att en intresseanmälan för ombildning lämnats in, har allt planerat underhåll stoppats i berörda fastigheter. Nuvarande förslag om ytterligare förlängning av svarstid om sex månader, innebär då totalt mellan 1,5 och 2,5 år utan planerat underhåll för väldigt många fastigheter. (Handläggningstiden på uppåt ett år, de ursprungliga sex månaderna, förra förlängningen på två månader och de nu föreslagna sex månaderna).

Lägg därtill att i många av de fastigheter som nu berörs har intresseanmälan för ombildning inte stöd av mer än kring 40 procent av hyresgästerna. Vilka demokratiska spelregler åsyftas då Stockholms Stadshus AB ger minoriteten av hyresgästerna i bostadsrättsföreningen ytterligare sex månader att driva sin sak, i många fall tvärtemot majoritetens uttryckliga vilja?
Med anledning av ovanstående kräver jag att styrelsen för Stockholms Stadshus AB på kommande möte/möten avslår alla förslag om förlängning av svarsperioden för ombildning till bostadsrätt.
Tacksam för svar på adressen
Datum: Underskrift:
.................................... ................................................................
Namnförtydligande och adress:
.......................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................

Fejkat stopp


Nätverket Rädda Hyresrätten reagerade starkt mot det fejkade stoppet mot ombildning som Stadshusmajoriteten lät utfärda hösten 2008. Genom medias totalt okritiska granskning har den sanna bilden gått allt för många stockholmare förbi. I vår skrivelse till Stadshuset finner du argument som spräcker den bilden:

Till styrelsen för Stadshus AB och kommunstyrelsen
Stadshus AB har deklarerat ett stopp och en frysning i ombildningskampanjen för bostadsrätt. Vi hyresgäster och representanter för hyresgäster, vänder oss till er med kravet att hela ombildningskampanjen läggs ner.

Vi förstår att ni har dragit i nödbromsen då allt fler hyresgäster under början av hösten röstade nej till ombildningar samtidigt som banker drastiskt höjt kraven på låntagare och under den värsta bankkrisen inte alls gav lån till ombildningar.
Vi ber er nu att lägga prestigen åt sidan, skingra dimridåerna och stoppa ombildningarna på ett riktigt sätt. Tvärtemot den uppfattning som framkommit i media så är era stopp mycket begränsade och skapar nya problem.

Varför gäller stoppet bara innerstaden och vissa (just nu två) närförorter? Många närförorter där stoppet inte gäller har redan blandade boendeformer. Det finns så många intresseanmälningar inlämnade att om de skulle gå igenom blir allmännyttan som boendeform allvarligt underrepresenterad. I ytterstaden har man ofta lägre inkomster och ännu mindre chanser att klara de höga boenderäntorna, kraven från bankerna och fastigheternas upprustningskostnader. Det som är en allt för riskabel affär i innerstaden är det även i ytterstaden - stoppet borde omfatta alla.

Varför gäller bara stoppet nya intresseanmälningar, inkomna efter sista oktober?
Vad händer med de hundratals fastigheter som fastnat i ett limbo mellan inlämnad intresseanmälan och er frysning av kampanjen? Vi ber er se detta och öppna en nödutgång där intresseanmälda fastigheter enkelt kan ta sig ur, (åtminstone lika enkelt som själva intresseanmälan, 40 procent av hyresgästernas påskrift eller att bostadsrättsföreningsstyrelsen själv drar sig ur).
Tacksam för svar.

Underskrift
NAMN.......................................................................................................
FÖRENING...............................................................................................

---------------------Skicka denna skrivelse till: Stadshuset, 10535 Stockholm.Eller maila till: info@s-husab.stockholm.se och till kommunstyrelsen@stadshuset.stockholm.se

Meddela Elin Gauffin hur många som skrivit under.Mail: elin_gauffin@hotmail.com Eller telefon: 0735090684

När marknaden får styra - blir hyrorna för dyra


Den 18 oktober 2008 tågade en livlig demonstration, arrangerad av Nätverket Rädda Hyresrätten, genom Stockholm till försvar för allmännyttan - mot marknadshyror och ombildningar. Nätverket hade stöd av hela 43 olika organisationer. Att det är frågan om en gräsrotsrörelse byggd av aktivister märktes på alla bra tal som hölls.

- De som förespråkar marknadshyror menar att bostadsköerna skulle minska då färre skulle ha råd med den höga hyran. Hur skulle det vara om Mats Odells trolleritrick skulle användas inom till exempel vården? Om priserna på hjärtoperationer höjdes så mycket att ingen hade råd att efterfråga dem skulle köerna försvinna. Men det skulle ju inte vara bra, sa Camilla Salomonsson från nätverket Rädda Hyresrätten.

Helen Sigfridsson från Makalösa Föräldrar förklarade att marknadshyror skulle slå hårt mot ensamstående föräldrar.
- Ensamma föräldrar bor ofta trångt redan, föräldern sover i vardagsrummet och barnen i det enda sovrummet. Om hyrorna höjs, vart ska vi då ta vägen? sa hon.

En annan grupp som drabbas hårt av högerns bostadspolitik är hemlösa.
- Jag har själv varit hemlös fram till för ett halvår sedan. Jag bodde i 15 år i trappuppgångar och på bussar. Jag hade tur och fick en försökslägenhet via socialförvaltningen, men när hyresrätten inte finns längre kommer den vägen inte finna mer, sa Kristina Paulsrud, från föreningen Stockholms hemlösa.

- Ungdomar och kvinnor är grupper bland vilka hemlösheten ökar. Hemlöshet är ett fattigdomsproblem, det som behövs är billiga, små hyresrätter, som det finns allt för få av idag, la Uno Olofsson till, som också är medlem i Stockholms hemlösa.

Robin Moberg från studentkåren på Södertörns högskola berättade att få studenter har möjlighet till ett anständigt boende i Stockholm och därför flyttar många ifrån stan.

Flera musiker uppträdde på demonstrationen, bland andra Sanna Carlstedt och Johan Johansson, som spelade så bra att några demonstranter kom igång och dansade framför scenen. Efter tal och musik tågade demonstrationen på 500-600 personer på söders gator under rop som "Låt Mats Odell åka flyttkarusell" och "När marknaden får styra blir hyrorna för dyra".