tisdag 15 februari 2011

Uppvaktning av Stockholms Stadshus ABCa 30-40 personer samlades i kylan utanför stadshuset den 26 januari för att uppvakta Stockholms Stadshus AB:s styrelse inför dess beslut om direktiv för ombildning för den här mandatperioden.

Joakim Larsson, ytterstadsborgarråd, tog emot nätverkets skrivelser. Några av de medverkande fick också möjlighet att kort ställa frågor och framföra synpunkter. Några viktiga synpunkter som framfördes var att ett nej på en köpstämma måste respekteras, att det borde krävas kvalificerad majoritet (67%) för att få lämna in en intresseanmälan om ombildning, att man måste stoppa det utbredda fusket med fullmakter och att de oberoende granskarna måste regleras så att en verklig granskning av köpstämmorna sker. Du kan läsa mer om kraven som framfördes här.

Vår fråga är nu vad Joakim Larsson och hans kolleger är beredda att göra för att stärka rättssäkerheten i ombildningsprocesserna. När tänker man börja respektera människors rätt att välja att bo i hyresrätt? Och vad är man beredd att göra för att stoppa alla rättsliga och demokratiska övertramp i ombildningsprocesserna?

lördag 12 februari 2011

Debattinlägg mm inför Stadshus ABs möte 26 jan

Nätverket Rädda Hyresrätten och ett antal andra lokala grupper och personer har synts i media inför Stockholms Stadshus AB:s möte den 26 januari, då man fattade beslut om nya direktiv för ombildningarna för den här mandatperioden. Här är en sammanställning av artiklar, insändare och andra reportage i samband med beslutet:

SvD Brännpunkt:
Stoppa fusket vid ombildning
Ett angrepp mot svensk föreningsdemokrati (replik)
Konsulter bör sopa rent framför egen dörr (slutreplik)

Insändare i Mitt-i
Hyresrätter ska ombildas i Bagarmossen
Sätt stopp för fusket vid ombildningarna

Stockholm City
Kampen för Hyresrätten (välj 27 januari, sidan 6)

ABC-nyheterna
Protester mot ombildningar i förorter

Hem och Hyra
Protester mot direktivt för ombildningar till bostadsrätt

DN
Stopp för flera ombildningar

fredag 11 februari 2011

Seminarium om ombildningarna

Efter en tids uppehåll är Rädda Hyresrättens blogg nu åter uppdaterad.

Den 12 januari anordnade Nätverket ett seminarium på ABF med anledning av Stockholms Stadshus AB:s kommande beslut om direktiv för ombildningarna för den här mandatperioden. Programmet var följande:

Seminariet inleddes med att Camilla Salomonsson och Elin Gauffin från Rädda Hyresrätten informerade om stadshusmajoritetens planer vad gäller ombildningarna för den här mandatperioden. Därefter berättade Johan Johansson och Annika Åhlberg från Rädda Linjalen om sina erfarenheter av kampen mot ombildningar och vad som händer i staden just nu. Terje Gunnarsson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, berättade om föreningens initiativ för förbättrad samordning mellan dem som arbetar mot ombildning och för hyresrätten. Därefter följde en livlig diskussion om direktiven och om den rättsosäkerhet som ofta präglar ombildningsprocesserna. Ett antal förslag på hur vi ska fortsätta arbeta för hyresrätten, liksom förslag på hur processerna kan blir mer rättssäkra, presenterades. Mer detaljerade anteckningar från mötet finns att ladda ner här.