tisdag 10 februari 2009

Senaste nytt


Rapport från senaste nätverksmötet

1. Camilla är inbjuden till Hyresgästföreningen (HGF) på Arenavägen (Globen) den 2/2 kl 18:30 för att där lämna synpunkter på den bostadspolitiska plattform som HGF region Stockholm antog 2006 och som nu ska revideras. Även en representant från Fastighetsägarna Stockholm är inbjuden. Mötet är öppet för intresserade. Den som vill ta del av dokumentet bör kontakta HFG Globen.

2. Gemensam Välfärd kommer att anordna en ”Välfärdsdag” den 25/4 på Globala Gymnasiet. Där kommer bostadsfrågan att diskuteras och alla intresserade är välkomna. I Aspudden kommer ett seminarium om kooperativa hyresrätter att hållas den 9/2. Det diskuterades om Nätverket ska försöka vara närvarande vid stadshuset varje gång Stadshus AB ska ha styrelsemöte. Detta för att låta politikerna veta att vi inte accepterar deras undermåliga bostadspolitik, precis som vi gjorde den 15 dec. Mer info om dessa aktiviteter kommer på mailinglistan och hemsidan.