måndag 19 januari 2009

Hyresrättens möjligheterVarmt välkomna till nätverksmöte för Rädda Hyresrätten samt LH Plantskolans seminarium om hyresgästers inflytande 27 januari 18.00. Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen Region Stockholm kommer att tala om hyresgästens möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendemiljö samt hyresgästens rättigheter och skyldigheter.

Plats: Tisdagen den 27 januari. Vi håller till i LH-lokalen på Palmfeltsvägen 97, källarplanet, T-bana Enskede Gård.
DAGORDNING:
kl 18.00-19.00 Rädda Hyresrätten-möte
1) Om Hgfs bostadspolitiska plattform
2) Rädda Hyresrättens aktiviteter under våren 2009
3) Kort info från områdena + annat på gång
4) Kl 19.00 Föreläsning/seminarium om hyresgästers möjligheter till inflytande arrangerat av LH Plantskolan.

söndag 18 januari 2009

Handbok mot ombildningarNätverket Rädda Hyresrätten har givit ut en handbok med titeln: "Hjälp! Mina grannar vill ombilda!". Handboken har haft stor efterfrågan.

Vill även du beställa denna kontakta Elin Gauffin på antingen telefon 0735090684 eller mail: elin_gauffin@hotmail.com

Samtal med politikerna


Den 15 december samlades hyresgäster från Innerstan, Blackeberg, Enskedegård, Östberga och Dalen utanför Stadshuset för att prata med politikerna.

Vi pratade i 25 minuter med bostadsborgarrådet Joakim Larsson (m) om vårt krav på att förlängningen på sex månader som bostadsrättsföreningarna tilldelas måste stoppas. Det skapar olidliga slitningar och oro ute bland hyresgästerna och är totalt omotiverat speciellt i de fall där en majoritet är emot ombildning. Larsson nickade mest och log.

Därefter blev vi med plakat och kampanda fotograferade av Metros fotograf och senare ringde journalisten och gjorde en intervju. Men återigen stor besvikelse, det kommer inte med i tidningen. Sammanlagt var vi där i 1,5 timme och delade ut 60 lappar till tjänstemän och politiker i Stadshuset, inklusive fyra från Stadshus AB:s styrelse. Theres Lindberg (s) kom ut och diskuterade med oss ett längre tag.

Två nya stadselar blev samtidigt medlemmar i Nätverket Rädda Hyresrätten, Kungsholmen och Östberga. Vi fick också tillfälle att diskutera lite mer med varandra. Både förslag om att återkomma utanför Stadshus AB:s styrelsemöten och behovet om att ta till mer högljudda protester kom upp.

Nej till förlängning


Skrivelsen nedan är inskickad i masskala från nätverket Rädda Hyresrätten och argumenterar emot den förlängning på sex månader som Stadshusmajoriteten har skänkt bostadsrättsföreningarna.

Till styrelsen för Stockholms Stadshus AB
Nyligen har tjänstemannadirektiv utgått om att förlänga svarsperioden för bostadsrättsföreningar som fått anbud om pris på fastigheten, med sex månader. Då berörda fastigheter redan haft gott om tid att hålla köpestämma för att bestämma sig för köp eller inte, behövs ingen ytterligare betänketid, utan snarare att det sista datum som gällde före sex-månadersförlängningen blir ett absolut sista datum och att anbudet därefter dras tillbaka. Vi hyresgäster i berörda fastigheter har redan levt länge nog i ovisshet.

Från det att en intresseanmälan för ombildning lämnats in, har allt planerat underhåll stoppats i berörda fastigheter. Nuvarande förslag om ytterligare förlängning av svarstid om sex månader, innebär då totalt mellan 1,5 och 2,5 år utan planerat underhåll för väldigt många fastigheter. (Handläggningstiden på uppåt ett år, de ursprungliga sex månaderna, förra förlängningen på två månader och de nu föreslagna sex månaderna).

Lägg därtill att i många av de fastigheter som nu berörs har intresseanmälan för ombildning inte stöd av mer än kring 40 procent av hyresgästerna. Vilka demokratiska spelregler åsyftas då Stockholms Stadshus AB ger minoriteten av hyresgästerna i bostadsrättsföreningen ytterligare sex månader att driva sin sak, i många fall tvärtemot majoritetens uttryckliga vilja?
Med anledning av ovanstående kräver jag att styrelsen för Stockholms Stadshus AB på kommande möte/möten avslår alla förslag om förlängning av svarsperioden för ombildning till bostadsrätt.
Tacksam för svar på adressen
Datum: Underskrift:
.................................... ................................................................
Namnförtydligande och adress:
.......................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................

Fejkat stopp


Nätverket Rädda Hyresrätten reagerade starkt mot det fejkade stoppet mot ombildning som Stadshusmajoriteten lät utfärda hösten 2008. Genom medias totalt okritiska granskning har den sanna bilden gått allt för många stockholmare förbi. I vår skrivelse till Stadshuset finner du argument som spräcker den bilden:

Till styrelsen för Stadshus AB och kommunstyrelsen
Stadshus AB har deklarerat ett stopp och en frysning i ombildningskampanjen för bostadsrätt. Vi hyresgäster och representanter för hyresgäster, vänder oss till er med kravet att hela ombildningskampanjen läggs ner.

Vi förstår att ni har dragit i nödbromsen då allt fler hyresgäster under början av hösten röstade nej till ombildningar samtidigt som banker drastiskt höjt kraven på låntagare och under den värsta bankkrisen inte alls gav lån till ombildningar.
Vi ber er nu att lägga prestigen åt sidan, skingra dimridåerna och stoppa ombildningarna på ett riktigt sätt. Tvärtemot den uppfattning som framkommit i media så är era stopp mycket begränsade och skapar nya problem.

Varför gäller stoppet bara innerstaden och vissa (just nu två) närförorter? Många närförorter där stoppet inte gäller har redan blandade boendeformer. Det finns så många intresseanmälningar inlämnade att om de skulle gå igenom blir allmännyttan som boendeform allvarligt underrepresenterad. I ytterstaden har man ofta lägre inkomster och ännu mindre chanser att klara de höga boenderäntorna, kraven från bankerna och fastigheternas upprustningskostnader. Det som är en allt för riskabel affär i innerstaden är det även i ytterstaden - stoppet borde omfatta alla.

Varför gäller bara stoppet nya intresseanmälningar, inkomna efter sista oktober?
Vad händer med de hundratals fastigheter som fastnat i ett limbo mellan inlämnad intresseanmälan och er frysning av kampanjen? Vi ber er se detta och öppna en nödutgång där intresseanmälda fastigheter enkelt kan ta sig ur, (åtminstone lika enkelt som själva intresseanmälan, 40 procent av hyresgästernas påskrift eller att bostadsrättsföreningsstyrelsen själv drar sig ur).
Tacksam för svar.

Underskrift
NAMN.......................................................................................................
FÖRENING...............................................................................................

---------------------Skicka denna skrivelse till: Stadshuset, 10535 Stockholm.Eller maila till: info@s-husab.stockholm.se och till kommunstyrelsen@stadshuset.stockholm.se

Meddela Elin Gauffin hur många som skrivit under.Mail: elin_gauffin@hotmail.com Eller telefon: 0735090684

När marknaden får styra - blir hyrorna för dyra


Den 18 oktober 2008 tågade en livlig demonstration, arrangerad av Nätverket Rädda Hyresrätten, genom Stockholm till försvar för allmännyttan - mot marknadshyror och ombildningar. Nätverket hade stöd av hela 43 olika organisationer. Att det är frågan om en gräsrotsrörelse byggd av aktivister märktes på alla bra tal som hölls.

- De som förespråkar marknadshyror menar att bostadsköerna skulle minska då färre skulle ha råd med den höga hyran. Hur skulle det vara om Mats Odells trolleritrick skulle användas inom till exempel vården? Om priserna på hjärtoperationer höjdes så mycket att ingen hade råd att efterfråga dem skulle köerna försvinna. Men det skulle ju inte vara bra, sa Camilla Salomonsson från nätverket Rädda Hyresrätten.

Helen Sigfridsson från Makalösa Föräldrar förklarade att marknadshyror skulle slå hårt mot ensamstående föräldrar.
- Ensamma föräldrar bor ofta trångt redan, föräldern sover i vardagsrummet och barnen i det enda sovrummet. Om hyrorna höjs, vart ska vi då ta vägen? sa hon.

En annan grupp som drabbas hårt av högerns bostadspolitik är hemlösa.
- Jag har själv varit hemlös fram till för ett halvår sedan. Jag bodde i 15 år i trappuppgångar och på bussar. Jag hade tur och fick en försökslägenhet via socialförvaltningen, men när hyresrätten inte finns längre kommer den vägen inte finna mer, sa Kristina Paulsrud, från föreningen Stockholms hemlösa.

- Ungdomar och kvinnor är grupper bland vilka hemlösheten ökar. Hemlöshet är ett fattigdomsproblem, det som behövs är billiga, små hyresrätter, som det finns allt för få av idag, la Uno Olofsson till, som också är medlem i Stockholms hemlösa.

Robin Moberg från studentkåren på Södertörns högskola berättade att få studenter har möjlighet till ett anständigt boende i Stockholm och därför flyttar många ifrån stan.

Flera musiker uppträdde på demonstrationen, bland andra Sanna Carlstedt och Johan Johansson, som spelade så bra att några demonstranter kom igång och dansade framför scenen. Efter tal och musik tågade demonstrationen på 500-600 personer på söders gator under rop som "Låt Mats Odell åka flyttkarusell" och "När marknaden får styra blir hyrorna för dyra".