söndag 18 januari 2009

Nej till förlängning


Skrivelsen nedan är inskickad i masskala från nätverket Rädda Hyresrätten och argumenterar emot den förlängning på sex månader som Stadshusmajoriteten har skänkt bostadsrättsföreningarna.

Till styrelsen för Stockholms Stadshus AB
Nyligen har tjänstemannadirektiv utgått om att förlänga svarsperioden för bostadsrättsföreningar som fått anbud om pris på fastigheten, med sex månader. Då berörda fastigheter redan haft gott om tid att hålla köpestämma för att bestämma sig för köp eller inte, behövs ingen ytterligare betänketid, utan snarare att det sista datum som gällde före sex-månadersförlängningen blir ett absolut sista datum och att anbudet därefter dras tillbaka. Vi hyresgäster i berörda fastigheter har redan levt länge nog i ovisshet.

Från det att en intresseanmälan för ombildning lämnats in, har allt planerat underhåll stoppats i berörda fastigheter. Nuvarande förslag om ytterligare förlängning av svarstid om sex månader, innebär då totalt mellan 1,5 och 2,5 år utan planerat underhåll för väldigt många fastigheter. (Handläggningstiden på uppåt ett år, de ursprungliga sex månaderna, förra förlängningen på två månader och de nu föreslagna sex månaderna).

Lägg därtill att i många av de fastigheter som nu berörs har intresseanmälan för ombildning inte stöd av mer än kring 40 procent av hyresgästerna. Vilka demokratiska spelregler åsyftas då Stockholms Stadshus AB ger minoriteten av hyresgästerna i bostadsrättsföreningen ytterligare sex månader att driva sin sak, i många fall tvärtemot majoritetens uttryckliga vilja?
Med anledning av ovanstående kräver jag att styrelsen för Stockholms Stadshus AB på kommande möte/möten avslår alla förslag om förlängning av svarsperioden för ombildning till bostadsrätt.
Tacksam för svar på adressen
Datum: Underskrift:
.................................... ................................................................
Namnförtydligande och adress:
.......................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar