måndag 16 mars 2009

Vem vågar utrota hemlösheten?"Efter demonstrationen Rädda Hyresrätten på Medborgarplatsen den 18 oktober kom en hemlös kvinna fram till mig och frågade vad som händer härnäst. Alltså, när skulle hon kunna få en bostad? Jag stod svarslös. Jag kunde gå hem till mitt, medan hon undrade var hon skulle sova den natten."

Läs fortsättningen på Camilla Salomonssons ledare i tidningen ETC. http://stockholm.etc.se/artikel_stockholm/20624/vem-vagar-utrota-hemloesheten/

På bilden syns Camilla Salomonsson till höger, strax innan hon skulle tala på demonstrationen den 18 oktober.

tisdag 3 mars 2009

Nytt från Nätverket


Beslut från Rädda Hyresrättens möte den 25 februari


  • En grupp inom Rädda Hyresrätten kommer under våren att försöka trycka på framförallt S,V och MP att ta upp hyresgästernas frågor. På NHB:s bostadspolitiska seminarium med dessa partier representerade märktes ett behov av detta. Gräsrotsaktivister som oss borde få höras då stora partier behandlar bostadsfrågan.

  • Rädda Hyresrätten ska producera ett frågeformulär, med enbart ja och nej alternativ, och skicka till de fem riksdagspartierna, för att sedan offentliggöra hur dessa ställer sig i viktiga bostadspolitiska frågor.

  • Vi som är aktiva mot ombildning ska oftare delge varandra vad som händer lokalt i våra fastigheter, och lokala material som vi producerar, för att på så sätt löpande sprida nya bra argument mot ombildningar.

  • Under våren ska Rädda Hyresrätten utföra minst en gemensam samling av manifesterande hyresgäster utanför Stadhuset, mot ombildning. Vi återkommer med datum och upplägg.

  • Rädda Hyresrätten ogillar hur Hyresgästföreningen Stockholms- och riksledning har kört över Hyresgästföreningen lokalt (stora förhandlingsdelegationen) i de senaste förhandlingarna om Svenska Bostäders hyresavtal. Om det mobiliseras till någon protest emot detta så är vi beredda att ge vårt stöd.

  • Framåt sommaren beräknas regeringen lägga fram en proposition som innehåller någon form av marknadsliknande hyror. Den dagen kommer Rädda Hyresrätten att protestera!

  • Rädda Hyresrätten jobbar på att komma ut i media genom kontakter med bra journalister, skriva insändare och t. ex ringa Ring P1.

  • Vi deltar på seminariedagen som Gemensam Välfärd anordnar den 25 april.

  • Vi kollar upp vilka ministermöten som kommer hållas under hösten då Sverige innehar ordförandeskapet för EU.