söndag 3 maj 2009

Debatt på VälfärdsdagenUppgörelsen om ett nytt förslag till hyressättning och allmännyttans framtid som Hyresgästföreningen gjort med SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag var föremål för debatt under arrangemanget Välfärdsdagen den 25 april.

Uppgörelsen innebär att de två organisationerna presenterat ett alternativt förslag till den s.k. Koch-utredningen som mötte stora protester i höstas. Utredningen, som lades fram av Michaël Koch med direktiv från regeringen, förespråkar marknadsliknande hyror. Hyresgästföreningen var med och protesterade i höstas, men nu har man själv svängt i flera avgörande frågor och gör en överenskommelse med de kommunala fastighetsägarna som innebär en omfattande marknadsanpassning av hyrorna och allmännyttan.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska idag drivas enligt självkostnadsprincipen – denna princip vill man avskaffa. Istället ska bostadsbolagen agera mer affärsmässigt, kommunerna ska ställa högre avkastningskrav på bolagen och möjligheten att dela ut vinster från bolagen till kommunerna ökar.

– En oerhört märklig konstruktion att hyresgästerna ska stå för utdelning till hela kommunen, kommenterade Ragnar von Malmborg från Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet på Välfärdsdagen.

Den andra stora förändringen som föreslås är att hyrestaket avskaffas och allmännyttans hyresnormerande roll försvinner. De hyresöverenskommelser som slutits i de kommunala bostadsbolagen har hittills styrt hyrorna även för privata värdar. Om detta försvinner blir den högre hyresnivån som redan finns hos de privata värdarna styrande även för de kommunala bolagen. Då taket försvinner riskerar hyrorna att saxas upp successivt.

– Man har inte ens gjort en konsekvensbeskrivning av hur detta kommer slå mot hyresgästerna, sa Camilla Salomonsson aktiv i Rädda Hyresrätten.

En grupp inom Rädda Hyresrätten har gått igenom förslaget. Den konstaterar att förslaget innebär väsentligt höjda hyror framförallt i det äldre beståndet, ökade hyresskillnader, en standardsänkning för hyresgästerna och ökad trångboddhet, omfördelning från hyresgästerna till fastighetsägarna, och en risk för ökad ombildning till bostadsrätter.

På Välfärdsdagen fanns också PO Brogren, pressombudsman för Hyresgästföreningen Stockholm, som stöder överenskommelsen och gav sin bild av situationen. Han gav uttryck för uppgivenhet.

– Vi känner oss väldigt pressade. Hyrorna är den enda marknad som ännu inte är marknadsanpassad. Förut har sådana här förslag alltid kommit från borgarna. Nu har även s gjort klart att de vill ha en marknadsanpassning och då ligger hoppet inte längre i att byta regering. Vi har heller inte fått något stöd från v. Därför har vi sett oss tvungna att göra detta.

Protester hördes från salen då flera av de hyresaktiva menade att det är Hyresgästföreningens sak att företräda medlemmarna inte följa vad olika partier tycker. Ett annat problem är att uppgörelsen med SABO skett utan att medlemmarna fått tycka till eller ens i förväg fått veta vad som var på gång.

Än finns det tid att påverka både Hyresgästföreningen, regeringen och de partier som uttalat sig positiva till uppgörelsen. Som det ser ut nu kommer inte ett förslag till ny hyressättning komma från regeringen förrän tidigaste till senhösten.

Elin Gauffin