söndag 18 januari 2009

Fejkat stopp


Nätverket Rädda Hyresrätten reagerade starkt mot det fejkade stoppet mot ombildning som Stadshusmajoriteten lät utfärda hösten 2008. Genom medias totalt okritiska granskning har den sanna bilden gått allt för många stockholmare förbi. I vår skrivelse till Stadshuset finner du argument som spräcker den bilden:

Till styrelsen för Stadshus AB och kommunstyrelsen
Stadshus AB har deklarerat ett stopp och en frysning i ombildningskampanjen för bostadsrätt. Vi hyresgäster och representanter för hyresgäster, vänder oss till er med kravet att hela ombildningskampanjen läggs ner.

Vi förstår att ni har dragit i nödbromsen då allt fler hyresgäster under början av hösten röstade nej till ombildningar samtidigt som banker drastiskt höjt kraven på låntagare och under den värsta bankkrisen inte alls gav lån till ombildningar.
Vi ber er nu att lägga prestigen åt sidan, skingra dimridåerna och stoppa ombildningarna på ett riktigt sätt. Tvärtemot den uppfattning som framkommit i media så är era stopp mycket begränsade och skapar nya problem.

Varför gäller stoppet bara innerstaden och vissa (just nu två) närförorter? Många närförorter där stoppet inte gäller har redan blandade boendeformer. Det finns så många intresseanmälningar inlämnade att om de skulle gå igenom blir allmännyttan som boendeform allvarligt underrepresenterad. I ytterstaden har man ofta lägre inkomster och ännu mindre chanser att klara de höga boenderäntorna, kraven från bankerna och fastigheternas upprustningskostnader. Det som är en allt för riskabel affär i innerstaden är det även i ytterstaden - stoppet borde omfatta alla.

Varför gäller bara stoppet nya intresseanmälningar, inkomna efter sista oktober?
Vad händer med de hundratals fastigheter som fastnat i ett limbo mellan inlämnad intresseanmälan och er frysning av kampanjen? Vi ber er se detta och öppna en nödutgång där intresseanmälda fastigheter enkelt kan ta sig ur, (åtminstone lika enkelt som själva intresseanmälan, 40 procent av hyresgästernas påskrift eller att bostadsrättsföreningsstyrelsen själv drar sig ur).
Tacksam för svar.

Underskrift
NAMN.......................................................................................................
FÖRENING...............................................................................................

---------------------Skicka denna skrivelse till: Stadshuset, 10535 Stockholm.Eller maila till: info@s-husab.stockholm.se och till kommunstyrelsen@stadshuset.stockholm.se

Meddela Elin Gauffin hur många som skrivit under.Mail: elin_gauffin@hotmail.com Eller telefon: 0735090684

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar