tisdag 3 mars 2009

Nytt från Nätverket


Beslut från Rädda Hyresrättens möte den 25 februari


  • En grupp inom Rädda Hyresrätten kommer under våren att försöka trycka på framförallt S,V och MP att ta upp hyresgästernas frågor. På NHB:s bostadspolitiska seminarium med dessa partier representerade märktes ett behov av detta. Gräsrotsaktivister som oss borde få höras då stora partier behandlar bostadsfrågan.

  • Rädda Hyresrätten ska producera ett frågeformulär, med enbart ja och nej alternativ, och skicka till de fem riksdagspartierna, för att sedan offentliggöra hur dessa ställer sig i viktiga bostadspolitiska frågor.

  • Vi som är aktiva mot ombildning ska oftare delge varandra vad som händer lokalt i våra fastigheter, och lokala material som vi producerar, för att på så sätt löpande sprida nya bra argument mot ombildningar.

  • Under våren ska Rädda Hyresrätten utföra minst en gemensam samling av manifesterande hyresgäster utanför Stadhuset, mot ombildning. Vi återkommer med datum och upplägg.

  • Rädda Hyresrätten ogillar hur Hyresgästföreningen Stockholms- och riksledning har kört över Hyresgästföreningen lokalt (stora förhandlingsdelegationen) i de senaste förhandlingarna om Svenska Bostäders hyresavtal. Om det mobiliseras till någon protest emot detta så är vi beredda att ge vårt stöd.

  • Framåt sommaren beräknas regeringen lägga fram en proposition som innehåller någon form av marknadsliknande hyror. Den dagen kommer Rädda Hyresrätten att protestera!

  • Rädda Hyresrätten jobbar på att komma ut i media genom kontakter med bra journalister, skriva insändare och t. ex ringa Ring P1.

  • Vi deltar på seminariedagen som Gemensam Välfärd anordnar den 25 april.

  • Vi kollar upp vilka ministermöten som kommer hållas under hösten då Sverige innehar ordförandeskapet för EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar