fredag 11 februari 2011

Seminarium om ombildningarna

Efter en tids uppehåll är Rädda Hyresrättens blogg nu åter uppdaterad.

Den 12 januari anordnade Nätverket ett seminarium på ABF med anledning av Stockholms Stadshus AB:s kommande beslut om direktiv för ombildningarna för den här mandatperioden. Programmet var följande:

Seminariet inleddes med att Camilla Salomonsson och Elin Gauffin från Rädda Hyresrätten informerade om stadshusmajoritetens planer vad gäller ombildningarna för den här mandatperioden. Därefter berättade Johan Johansson och Annika Åhlberg från Rädda Linjalen om sina erfarenheter av kampen mot ombildningar och vad som händer i staden just nu. Terje Gunnarsson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, berättade om föreningens initiativ för förbättrad samordning mellan dem som arbetar mot ombildning och för hyresrätten. Därefter följde en livlig diskussion om direktiven och om den rättsosäkerhet som ofta präglar ombildningsprocesserna. Ett antal förslag på hur vi ska fortsätta arbeta för hyresrätten, liksom förslag på hur processerna kan blir mer rättssäkra, presenterades. Mer detaljerade anteckningar från mötet finns att ladda ner här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar