tisdag 15 februari 2011

Uppvaktning av Stockholms Stadshus ABCa 30-40 personer samlades i kylan utanför stadshuset den 26 januari för att uppvakta Stockholms Stadshus AB:s styrelse inför dess beslut om direktiv för ombildning för den här mandatperioden.

Joakim Larsson, ytterstadsborgarråd, tog emot nätverkets skrivelser. Några av de medverkande fick också möjlighet att kort ställa frågor och framföra synpunkter. Några viktiga synpunkter som framfördes var att ett nej på en köpstämma måste respekteras, att det borde krävas kvalificerad majoritet (67%) för att få lämna in en intresseanmälan om ombildning, att man måste stoppa det utbredda fusket med fullmakter och att de oberoende granskarna måste regleras så att en verklig granskning av köpstämmorna sker. Du kan läsa mer om kraven som framfördes här.

Vår fråga är nu vad Joakim Larsson och hans kolleger är beredda att göra för att stärka rättssäkerheten i ombildningsprocesserna. När tänker man börja respektera människors rätt att välja att bo i hyresrätt? Och vad är man beredd att göra för att stoppa alla rättsliga och demokratiska övertramp i ombildningsprocesserna?

lördag 12 februari 2011

Debattinlägg mm inför Stadshus ABs möte 26 jan

Nätverket Rädda Hyresrätten och ett antal andra lokala grupper och personer har synts i media inför Stockholms Stadshus AB:s möte den 26 januari, då man fattade beslut om nya direktiv för ombildningarna för den här mandatperioden. Här är en sammanställning av artiklar, insändare och andra reportage i samband med beslutet:

SvD Brännpunkt:
Stoppa fusket vid ombildning
Ett angrepp mot svensk föreningsdemokrati (replik)
Konsulter bör sopa rent framför egen dörr (slutreplik)

Insändare i Mitt-i
Hyresrätter ska ombildas i Bagarmossen
Sätt stopp för fusket vid ombildningarna

Stockholm City
Kampen för Hyresrätten (välj 27 januari, sidan 6)

ABC-nyheterna
Protester mot ombildningar i förorter

Hem och Hyra
Protester mot direktivt för ombildningar till bostadsrätt

DN
Stopp för flera ombildningar

fredag 11 februari 2011

Seminarium om ombildningarna

Efter en tids uppehåll är Rädda Hyresrättens blogg nu åter uppdaterad.

Den 12 januari anordnade Nätverket ett seminarium på ABF med anledning av Stockholms Stadshus AB:s kommande beslut om direktiv för ombildningarna för den här mandatperioden. Programmet var följande:

Seminariet inleddes med att Camilla Salomonsson och Elin Gauffin från Rädda Hyresrätten informerade om stadshusmajoritetens planer vad gäller ombildningarna för den här mandatperioden. Därefter berättade Johan Johansson och Annika Åhlberg från Rädda Linjalen om sina erfarenheter av kampen mot ombildningar och vad som händer i staden just nu. Terje Gunnarsson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm, berättade om föreningens initiativ för förbättrad samordning mellan dem som arbetar mot ombildning och för hyresrätten. Därefter följde en livlig diskussion om direktiven och om den rättsosäkerhet som ofta präglar ombildningsprocesserna. Ett antal förslag på hur vi ska fortsätta arbeta för hyresrätten, liksom förslag på hur processerna kan blir mer rättssäkra, presenterades. Mer detaljerade anteckningar från mötet finns att ladda ner här.

söndag 3 maj 2009

Debatt på VälfärdsdagenUppgörelsen om ett nytt förslag till hyressättning och allmännyttans framtid som Hyresgästföreningen gjort med SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag var föremål för debatt under arrangemanget Välfärdsdagen den 25 april.

Uppgörelsen innebär att de två organisationerna presenterat ett alternativt förslag till den s.k. Koch-utredningen som mötte stora protester i höstas. Utredningen, som lades fram av Michaël Koch med direktiv från regeringen, förespråkar marknadsliknande hyror. Hyresgästföreningen var med och protesterade i höstas, men nu har man själv svängt i flera avgörande frågor och gör en överenskommelse med de kommunala fastighetsägarna som innebär en omfattande marknadsanpassning av hyrorna och allmännyttan.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska idag drivas enligt självkostnadsprincipen – denna princip vill man avskaffa. Istället ska bostadsbolagen agera mer affärsmässigt, kommunerna ska ställa högre avkastningskrav på bolagen och möjligheten att dela ut vinster från bolagen till kommunerna ökar.

– En oerhört märklig konstruktion att hyresgästerna ska stå för utdelning till hela kommunen, kommenterade Ragnar von Malmborg från Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet på Välfärdsdagen.

Den andra stora förändringen som föreslås är att hyrestaket avskaffas och allmännyttans hyresnormerande roll försvinner. De hyresöverenskommelser som slutits i de kommunala bostadsbolagen har hittills styrt hyrorna även för privata värdar. Om detta försvinner blir den högre hyresnivån som redan finns hos de privata värdarna styrande även för de kommunala bolagen. Då taket försvinner riskerar hyrorna att saxas upp successivt.

– Man har inte ens gjort en konsekvensbeskrivning av hur detta kommer slå mot hyresgästerna, sa Camilla Salomonsson aktiv i Rädda Hyresrätten.

En grupp inom Rädda Hyresrätten har gått igenom förslaget. Den konstaterar att förslaget innebär väsentligt höjda hyror framförallt i det äldre beståndet, ökade hyresskillnader, en standardsänkning för hyresgästerna och ökad trångboddhet, omfördelning från hyresgästerna till fastighetsägarna, och en risk för ökad ombildning till bostadsrätter.

På Välfärdsdagen fanns också PO Brogren, pressombudsman för Hyresgästföreningen Stockholm, som stöder överenskommelsen och gav sin bild av situationen. Han gav uttryck för uppgivenhet.

– Vi känner oss väldigt pressade. Hyrorna är den enda marknad som ännu inte är marknadsanpassad. Förut har sådana här förslag alltid kommit från borgarna. Nu har även s gjort klart att de vill ha en marknadsanpassning och då ligger hoppet inte längre i att byta regering. Vi har heller inte fått något stöd från v. Därför har vi sett oss tvungna att göra detta.

Protester hördes från salen då flera av de hyresaktiva menade att det är Hyresgästföreningens sak att företräda medlemmarna inte följa vad olika partier tycker. Ett annat problem är att uppgörelsen med SABO skett utan att medlemmarna fått tycka till eller ens i förväg fått veta vad som var på gång.

Än finns det tid att påverka både Hyresgästföreningen, regeringen och de partier som uttalat sig positiva till uppgörelsen. Som det ser ut nu kommer inte ett förslag till ny hyressättning komma från regeringen förrän tidigaste till senhösten.

Elin Gauffin

torsdag 16 april 2009

Fler ombildningar stoppasHyresgäster har firat framgångar den senaste veckan, då flera viktiga ombildningar har stoppats. 455 lägenheter mitt på Södermalm är i och med ett bombastiskt nederlag för bostadsrättsförening­en i kvarteret Linjalen räddade kvar i allmän regi. Enbart 43 procent röstade för en ombildning på köpestämman, ja-röster och fullmakter medräknade (det krävs 67 procent för att en ombildning ska gå igenom juridiskt, ännu mer i praktiken).

Ytterligare en vinst är den organisering som kampanjnätverket Rädda Linjalen har visat prov på. Detta nätverk mot ombildning har haft mö­ten varje vecka, öppna för alla nej-sägare, organiserat ombud i varje trappuppgång, kritiskt granskat och avslöjat bostadsrättsföreningen och konsultens alla bluffar med egna utredningar, satt upp en blogg med dagliga inlägg, protesterat utanför stadshuset, producerat t-tröjor och en 24-sidig tidning. Man har haft grillfest och mycket mer. Under köpestämman ha­de Rädda Linjalen en parallell valvaka i hyresgästlokalen.
Så här skriver Johan Johansson på Rädda Linjalens blogg:”Vi i Rädda Linjalen vill särskilt rikta ett extra stort tack till de människor i vårt kvarter som inte så många ser, men som finns och som alltid har stöttat oss. Vi talar om alla äldre, alla handikappade och alla andra som skulle varit kölhalade och utelämnade om omvandlingförsöket hade blivit verklighet".

En annan lättnadens suck drogs den sista mars i Dalen när Lindgårdens bostadsrättsförening för tredje gången gick bet på köpestämman. Den här gången var de 5 röster ifrån ett köp då 62 procent, 70 lägenheter, röstade för. I höstas var det bara 44 procent som sa ja. Sedan fick föreningen 8 ex­tra månader på sig av Stadshuset att tjata på folk. Vid en andra stämma var det 55 procent som sa ja och nu alltså 62 procent. Hur kunde det öka, trots den ekonomiska krisen? Boende på Lindgården har vittnat om hur bostadsrättsföreningen har varit och knackat på så många gånger och tjatat, att pensionärer som egentligen vill ha kvar hyresrätten till slut känt sig tvingade att skriva på fullmakter. Nej-aktivisterna har dessut­om inte orkat vara lika aktiva när processen dragit ut så mycket på tiden. Nu har Lindgårdens konsult och ordförande för bostadsrättsförening­en hoppat av, men helt säkert att ombildarna ger upp är det inte då de fortfarande har två månader på sig.

Nätverket Sälj Inte Dalen hade sitt största möte på två år, med 40 deltagare, i förra veckan. Så visst är vi många som vill ha kvar allmännyttan! Hade det funnits några demokratiska spelregler i ombildningsprocessen ha­de saken varit biff. Det senaste draget från Stadshuset, som vill sälja till varje pris, är att de verkar dumpa priserna på de fastigheter som nu får priserbjudanden. I Bagarmossen har en fastighet på Bergsrådsvägen, som in­nan krisen fick erbjudandet 17 910 kronor/kvm, nu fått det sänkt till 13 251 kronor/ kvm. Och det finnas fler liknande exempel. Att högeralliansen i Stadshuset på detta sätt rear ut tillgångar som tillhör alla till ett fåtal individer är en skandal ut­an dess like.
På bilden ovan syns Johan Johansson och Sanna Carlstedt när de uppträdde för stödja Nätverket Rädda Hyresrättens arbete på Medborgarplatsen oktober 2008.

måndag 16 mars 2009

Vem vågar utrota hemlösheten?"Efter demonstrationen Rädda Hyresrätten på Medborgarplatsen den 18 oktober kom en hemlös kvinna fram till mig och frågade vad som händer härnäst. Alltså, när skulle hon kunna få en bostad? Jag stod svarslös. Jag kunde gå hem till mitt, medan hon undrade var hon skulle sova den natten."

Läs fortsättningen på Camilla Salomonssons ledare i tidningen ETC. http://stockholm.etc.se/artikel_stockholm/20624/vem-vagar-utrota-hemloesheten/

På bilden syns Camilla Salomonsson till höger, strax innan hon skulle tala på demonstrationen den 18 oktober.

tisdag 3 mars 2009

Nytt från Nätverket


Beslut från Rädda Hyresrättens möte den 25 februari


  • En grupp inom Rädda Hyresrätten kommer under våren att försöka trycka på framförallt S,V och MP att ta upp hyresgästernas frågor. På NHB:s bostadspolitiska seminarium med dessa partier representerade märktes ett behov av detta. Gräsrotsaktivister som oss borde få höras då stora partier behandlar bostadsfrågan.

  • Rädda Hyresrätten ska producera ett frågeformulär, med enbart ja och nej alternativ, och skicka till de fem riksdagspartierna, för att sedan offentliggöra hur dessa ställer sig i viktiga bostadspolitiska frågor.

  • Vi som är aktiva mot ombildning ska oftare delge varandra vad som händer lokalt i våra fastigheter, och lokala material som vi producerar, för att på så sätt löpande sprida nya bra argument mot ombildningar.

  • Under våren ska Rädda Hyresrätten utföra minst en gemensam samling av manifesterande hyresgäster utanför Stadhuset, mot ombildning. Vi återkommer med datum och upplägg.

  • Rädda Hyresrätten ogillar hur Hyresgästföreningen Stockholms- och riksledning har kört över Hyresgästföreningen lokalt (stora förhandlingsdelegationen) i de senaste förhandlingarna om Svenska Bostäders hyresavtal. Om det mobiliseras till någon protest emot detta så är vi beredda att ge vårt stöd.

  • Framåt sommaren beräknas regeringen lägga fram en proposition som innehåller någon form av marknadsliknande hyror. Den dagen kommer Rädda Hyresrätten att protestera!

  • Rädda Hyresrätten jobbar på att komma ut i media genom kontakter med bra journalister, skriva insändare och t. ex ringa Ring P1.

  • Vi deltar på seminariedagen som Gemensam Välfärd anordnar den 25 april.

  • Vi kollar upp vilka ministermöten som kommer hållas under hösten då Sverige innehar ordförandeskapet för EU.